Meditation & Life

MINDFULLNESS: PRACTICE RIGHT NOW

Practice Right Now Each moment of daily life is an opportunity to arrive in the present moment. Gathas are short verses that we can recite during daily activities to help us return to the present moment and dwell in mindfulness. As exercises in both meditation and poetry, gathas are an essential part of Zen Buddhist […]

More

FIVE REASONS YOU SHOULD START MEDITIATION TODAY

To somebody, meditation sounds so stupid, while the others are afraid of it might cause a clash with their religion. That’s normal misunderstanding. However, medictation is absolutely different. This is a therapeutic for your mental and physical health. The meditation needs a real quiet space, eyes closed and let your mind say out loud, so […]

More

Trầm hương Khánh Hoà : Linh khí của Trời đất

Trầm Hương Khánh Hòa nổi tiếng trong cả nước và trên thế giới. Trầm Hương Khánh Hòa mang đậm những nét văn hóa và lịch sử lâu đời, gắn liền với truyền thuyết của người Chăm-Pa về Nữ Thần Ponagar- Bà Mẹ Xứ Sở biểu tượng cho cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng. Trong […]

More

YOGA and Your life

Yoga is a Sanskrit combination, between of body and spirit, man and the universe, combining individual ego, personal consciousness with cosmic consciousness, combine the visible with the invisible, the finite with the infinite. We can say briefly YOGA is a discipline through which people can prevent, repel disease and improve health, and thereby be able […]

More

Ảnh hưởng của Thiền với văn hoá Việt Nam

I.Thiền học du nhập:   Điều quan trọng nhất khi nghiên cứu ảnh hưởng Thiền học du nhập vào Việt Nam là nhận định cái yếu lý của tông phái. Thiền tông là một tông phái đi vào đạo lý chính thống của đức Phật. Sự hiện hữu của Thiền tông ở Trung Hoa cũng […]

More